ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΝΥΧΙΩΝ

OPTIMIZER 15ml.

6.5

ACRYLIC POWDER CLEAR 20g Ακρυλική σκόνη νυχιών.

8.5

ACRYLIC POWDER WHITE 20g Ακρυλική σκόνη νυχιών.

8.5

GLASS DISH

2.4

ACRYLIC POWDER WARM BEIGE 20g Ακρυλική σκόνη νυχιών.

8.5

ACRYL REMOVER.1000 ml.

18.7

ACRYLIC LIQUID VIOLET SLOW 150ml

18

ACRYLIC POWDER NATURAL PINK 20g Ακρυλική σκόνη νυχιών.

8.5

ACRYLIC LIQUID VIOLET MEDIUM 150ml

18