ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ ΒΕΡΝΙΚΙ UV/LED

Base coat UV/LED 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€9

Top coat matt UV/LED 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€9

Top coat LED/UV 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€9

Gel polish french milky 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish french white 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №1266 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №1267 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №1268 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №1269 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish fluff №12 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish fluff №28 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish fluff №58 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish fluff №34 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish fluff №1 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish fluff №66 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish fluff №9 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish fluff №32 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish fluff №52 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish fluff №36 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №595 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №605 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №3650 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №583 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №575 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №578 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №731 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №730 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №579 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №2975 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №986 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

Gel polish №2580 15ml. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

CAT EYE EFFECT 23. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

CAT EYE EFFECT 5. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

CAT EYE EFFECT 112. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

CAT EYE EFFECT 10. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

CAT EYE EFFECT 8. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

CAT EYE EFFECT 70. Ημιμόνιμο βερνίκι.

€8.5

POLISH GEL COLOR N-0409 Ημιμόνιμο βερνίκι.

€5

POLISH GEL COLOR N-0459 Ημιμόνιμο βερνίκι.

€5

POLISH GEL COLOR N-0519 Ημιμόνιμο βερνίκι.

€5

POLISH GEL COLOR N-0564 Ημιμόνιμο βερνίκι.

€5

POLISH GEL COLOR N-0668 Ημιμόνιμο βερνίκι.

€5

POLISH GEL COLOR N-0675 Ημιμόνιμο βερνίκι.

€5

POLISH GEL COLOR N-0678 Ημιμόνιμο βερνίκι.

€5

POLISH GEL COLOR N-0684 Ημιμόνιμο βερνίκι.

€5

POLISH GEL COLOR N-0698 Ημιμόνιμο βερνίκι.

€5

THERMO POLISH GEL N-10 Ημιμόνιμο βερνίκι.

€5

THERMO POLISH GEL N-3 Ημιμόνιμο βερνίκι.

€5

THERMO POLISH GEL N-5 Ημιμόνιμο βερνίκι.

€5

THERMO POLISH GEL N-6 Ημιμόνιμο βερνίκι.

€5

THERMO POLISH GEL N-9 Ημιμόνιμο βερνίκι.

€5