ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΤΖΕΛ

OPTIMIZER 15ml.

€6.5

PRIMER Acid Free uv/led15ml.

€6.5

PRIMER Acid Free 15ml.

€6.5

ΒΑΣΗ ΤΖΕΛ (bonder) 15ml.

€14

CLEAR GEL BUILDER MEDIUM 20g

€15

BUILDER GEL CREAM WHITE 20g

€15

BUILDER GEL CREAM WHITE 30g

€18

BUILDER GEL CREAM WHITE 50g

€27

BUILDER GEL CREAM LIGHT PINK 20g

€15

BUILDER GEL CREAM LIGHT PINK 30g

€18

BUILDER GEL CREAM LIGHT PINK 50g

€27

BUILDER GEL CREAM MILKY PINK 20g

€15

BUILDER GEL CREAM MILKY PINK 30g

€18

BUILDER GEL CREAM MILKY PINK 50g

€27

BUILDER GEL CREAM NUDE SHIMMER 20g

€15

BUILDER GEL CREAM NUDE SHIMMER 30g

€18

BUILDER GEL CREAM NUDE SHIMMER 50g

€27

GEL LED-UV CLEAR 20g Τζελ χτισίματος.

€13

GEL LED-UV CLEAR 30g Τζελ χτισίματος.

€16

GEL LED-UV CLEAR 50g Τζελ χτισίματος.

€22

GEL LED-UV CLEAR BLUE 20g Τζελ χτισίματος.

€13

GEL LED-UV CLEAR BLUE 30g Τζελ χτισίματος.

€16

GEL LED-UV CLEAR VIOLET 20g Τζελ χτισίματος.

€13

GEL LED-UV CLEAR VIOLET 30g Τζελ χτισίματος.

€16

GEL LED-UV CLEAR VIOLET 50g Τζελ χτισίματος.

€22

GEL CLEAR 1 PHASE 20g Τζελ χτισίματος.

€12

GEL CLEAR 1 PHASE 30g Τζελ χτισίματος.

€16

GEL CLEAR 1 PHASE 50g Τζελ χτισίματος.

€22

COVER LIGHT 1 PHASE. 20g Τζελ χτισίματος.

€12

GEL FRENCH PINK 1 PHASE. 30g.

€18.2

GEL MASKED 1 PHASE (PASTE). 30g

€33