ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΤΖΕΛ

OPTIMIZER 15ml.

€6.5

PRIMER 15ml.

€6.5

ΒΑΣΗ ΤΖΕΛ (bonder) 15ml.

€14

GEL LED-UV CLEAR 20g Τζελ χτισίματος.

€13

GEL LED-UV CLEAR 30g Τζελ χτισίματος.

€16

GEL LED-UV CLEAR 50g Τζελ χτισίματος.

€22

GEL LED-UV CLEAR BLUE 20g Τζελ χτισίματος.

€13

GEL LED-UV CLEAR BLUE 30g Τζελ χτισίματος.

€16

GEL LED-UV CLEAR BLUE 50g Τζελ χτισίματος.

€22

GEL LED-UV CLEAR VIOLET 20g Τζελ χτισίματος.

€13

GEL LED-UV CLEAR VIOLET 30g Τζελ χτισίματος.

€16

GEL LED-UV CLEAR VIOLET 50g Τζελ χτισίματος.

€22

UV GEL THICK CLEAR 1 PHASE 20g Τζελ χτισίματος.

€12

UV GEL THICK CLEAR 1 PHASE 30g Τζελ χτισίματος.

€16

UV GEL THICK CLEAR 1 PHASE 50g Τζελ χτισίματος.

€21.5

GEL CLEAR 1 PHASE 20g Τζελ χτισίματος.

€12

GEL CLEAR 1 PHASE 30g Τζελ χτισίματος.

€16

GEL CLEAR 1 PHASE 50g Τζελ χτισίματος.

€21.5

GEL COVER. 20g Τζελ χτισίματος.

€12

GEL COVER. 30g Τζελ χτισίματος.

€16

COVER LIGHT 1 PHASE. 20g Τζελ χτισίματος.

€12

GEL FRENCH PINK 1 PHASE. 20g Τζελ χτισίματος.

€12

GEL MASKED 1 PHASE (PASTE). 30g

€33

FINISH GEL 15ml.

€11